Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Cele i ogólne zasady

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz.U. z 2015r poz.163 ze zm. )

 

CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na :

1.przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń ;

2.pracy socjalnej ;

3.prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej ;

4.analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej ;

5.realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych ;

6.rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa

- sieroctwa

- bezdomności

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezrobocia

- niepełnosprawności

- długotrwałej lub ciężkiej choroby

- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

-braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze.

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

-alkoholizmu lub narkomanii

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

- klęski żywiołowej lub ekologicznej

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 

1. dla osoby samotnie gospodarującej - 456 zł.

2 .dla osoby w rodzinie - na każdą osobę w rodzinie - 542 zł

3.  dla rodziny,  której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

drukuj (Cele i ogólne zasady)

  • autor informacji: Edyta Kaczmarska
    data wytworzenia: 2017-01-13
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-13 21:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5183
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 21:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 40439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-02-24 08:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl