Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Informacja w sprawie 500+ od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924).

OD 1 LIPCA 2019r. można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

Od 1 sierpnia 2019r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie (pok. Nr 2 w budynku Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2)

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU I WYPŁATA ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależeć będzie od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r.- styczeń 2020r.

wypłata do 29 lutego 2020 r.

WAŻNE

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa doświadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) od 1 października 2019r.
 

Co się zmienia!!!!!!

 1. Likwidacja kryterium dochodowego - świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

 2. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogąelektroniczną już od lutego 2021 r.

 3. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne jest, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.
  W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

 4. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.

 5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie
  to otrzyma od daty jego narodzin (z wyrównaniem za ten okres).

 6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony
  w ciągu 3 miesięcy od śmierci 1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

 7. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa
  do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

drukuj (Informacja w sprawie 500+ od 1 lipca 2019 r.)

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska - Kierownik GOPS
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data publikacji: 2019-05-31 10:05
 • zmodyfikował: Administrator - GOPS Głowno
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-31 10:04

Wniosek 500+ do pobrania od 01.07.2019 r.

Wniosek 500+ (PDF) (99.75kB) - [Google Docs - Viewer] otwórz plik w Google Docs - Viewer
(dodano: 2019-07-25 14:46, ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:47)
 • opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data publikacji: 2019-07-25 14:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-25 15:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 29233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl