Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacje ogólne

KARTA DUŻEJ RODZINY

Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na osiągany dochód zamieszkująca na terenie gminy Głowno, może złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2021r. poz.1744)

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Kartę Dużej Rodziny otrzymują:

 • rodzice – bezterminowo,
 • rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci - bezterminowo
 • dzieci małoletnie – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci pełnoletnie – do czasu ukończenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
 • dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym – na czas orzeczenia.

Dokumenty wymagane do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –  orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Od  9 czerwca 2021 roku Karta Dużej Rodziny w aplikacji m Obywatel

Od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny jest dostępna w praktycznej aplikacji m Obywatel. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny - niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji m Obywatel.

Czym w ogóle jest aplikacja m Obywatel.

Aplikacja m Obywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
 • realizować e Recepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • korzystać z m Legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Aplikacja m Obywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci –                   m Legitymację. Osoby, które nie będą miały dostępu do m Obywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie muszą wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stała się jeszcze bardziej nowoczesna.

W aplikacji m Obywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajdzie się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY 

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona.

Od 9 czerwca 2021 roku opłata za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 10,00 zł. natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty również wynosi 10,00 zł.

Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Szczegółowe informacje dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY oraz wykaz zniżek znajdują się w niżej zamieszczonych linkach:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl

drukuj (Informacje ogólne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:38
 • zmodyfikował: Joanna Michalik
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 08:48

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5378
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-18 08:50:28