Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacje ogólne

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu rodziny.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:

 •  rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 •  dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
 •  dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt.3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 •  dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 •  dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 •  osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt. 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

       Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm. Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię  i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille'a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewornie, przy ul. Kolejowa 4A. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek, od dnia 16 czerwca br. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.  W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydawany jest duplikat Karty. Duplikat Karty wydawany jest za opłatą 8,76zł.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 •  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 •  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 •  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 •  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo z ozncznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 •  w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 •  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

drukuj (Informacje ogólne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia: 2017-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-15 20:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-15 20:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-01-15 20:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-15 20:46 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-15 20:46:13