Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
: :
:
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do trzech szkół gminnych.
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-02 12:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-12-02
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-12-16 godz. 15:30
Szczegółowa informacja:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) określonego w art. 4 pkt. 8 , nazwa zadania: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do trzech szkół gminnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowanie posiłku (zupy), dostarczenie, wydanie oraz odbiór zużytych naczyń jednorazowych a także wszelkich odpadów żywnościowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubiankowie oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mąkolicach . Ogólna ilość zup – 30 szt. Ilość zup może ulec zmianie. Wykonawca odpowiada za dostarczenie ,wydanie zupy w ustalonych godzinach ze szkołą oraz odbiór zużytych naczyń jednorazowych a także wszelkich odpadów żywnościowych. Rozliczenie za dostarczenie zupy odbywać się będzie ostatniego dnia każdego m-ca na podstawie przedstawionej faktury tut. Ośrodkowi.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto jednego gorącego posiłku (zupy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych) wraz z kosztami dowozu.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na okres od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego i feryjnego oraz dni wolnych od zajęć szkolnych). Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium              Waga

      CENA                             100 %

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 16.12.2019 r. do godz. 15:30
w siedzibie zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno
Pokój nr 2
Oferty można również przesłać do Zamawiającego drogą pocztową, (data wpływu do 16.12.2019 r. do godz. 15:30).

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.gops.gmina-glowno.pl oraz przekazane oferentom faksem lub pocztą.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
tel. 42 719-26-46 w godzinach 7:30 do 15:30.

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-02
 • zdarzenie opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data dodania: 2019-12-02 12:59
Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie 1 goracego posiłku (zupy) dla trzech szkół gminnych
data opublikowania zdarzenia: 2019-12-23 12:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA  O  WYNIKU

Postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 4 pkt.8, nazwa zadania: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

FIRMA ASO Urszula Zakrzewska, Robert Zakrzewski Sp.j.
ul. Norblina 31,
95-015 Głowno,

która jako jedyna złożyła ofertę.


Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Kierownik GOPS w Głownie
(-) Edyta Kaczmarska


 

 • autor informacji: Edyta Kaczmarska
  data wytworzenia informacji: 2019-12-20
 • zdarzenie opublikował: Administrator - GOPS Głowno
  data dodania: 2019-12-23 12:22
[drukuj]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

NIP: 7331039330

REGON: 470510168

Numer konta:
69 8787 0000 0011 6961 2000 0001

Dane kontaktowe

tel:  (42) 719-26-46

faks:  (42) 719-26-46

e-mail: gops@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

GOPS czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 27447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:54

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl